Giới thiệu » Dịch vụ lưu trú
Giới thiệu tóm tắt di tích đình Đa Mai
Ngày đăng: 08/07/2022Được dựng ở đầu làng, hướng nam, phía trước là ngòi Đa Mai. Đình Đa Mai hiện còn 3 gian, 2 dĩ. Kiến trúc cổ truyền có đầu đao mái lượn và đồ thờ đầy đủ.

Đình thờ các vị thần được phong làm thành hoàng là:

- Hai vị dương thần:

+ Quý Minh đại vương

+ Trấn Quốc đại vương

- Hai vị âm thần:

+ Đức Bảo Nương công chúa (sinh ngày 8/01 Nhâm Dần).

+ Đức Ngọc Nương công chúa (sinh ngày 12/6 Giáp Thìn).

Cùng hóa ngày mùng 10 tháng hai.

Hội làng Đa Mai hàng năm mở vào ngày 9/02 là ngày trẫm tiết của hai bà Bảo - Ngọc.

Hôm sau (10/02) dân làng rước 2 kiệu của hai bà từ đình xuống đền làm lễ. Lễ xong rước kiệu trở lại đình.

Từ năm 1938 đến nay, đình Đa Mai vẫn còn lưu giữ được 15 đạo sắc phong của các triều đại phong cho các vị thần hoàng làng.

Đình Đa Mai được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 178/QĐ-CT, ngày 28/01/2003.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 596 NĂM CHIẾN THẮNG XƯƠNG GIANG

* Ngày 26/01/2023 (MÙNG 5 TẾT)

- Từ 20h00’: Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - Mừng Xuân”.

* Ngày 27/01/2023 (MÙNG 6 TẾT)

- Từ 6h30’ - 7h00’: Lễ rước kiệu thánh.

- Từ 7h00’ - 7h45’: Lễ tế.

- Từ 7h45’ - 8h00’: Lễ dâng hương.

Hát quan họ, chầu văn, ca trù

- Từ 8h00’ - 9h30’: Khai mạc Lễ hội

- Từ 9h30’ - 16h00’: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian.

- Từ 20h00’: Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

* Ngày 28/01/2023 (MÙNG 7 TẾT)

- Từ 8h00’ - 16h00’: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian.

 • Hoạt cảnh tái hiện chiến thắng Xương Giang

  Hoạt cảnh tái hiện chiến thắng Xương Giang

 • Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội

  Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội

 • Đội hình rước mang trang phục đa dạng nhiều màu sắc

  Đội hình rước mang trang phục đa dạng nhiều màu sắc

 • Hát quan họ tại lễ hội

  Hát quan họ tại lễ hội

 • Từ sáng sớm đông đảo người dân tới tham dự Lễ hội kỷ niệm 590 năm chiến thắng Xương Giang

  Từ sáng sớm đông đảo người dân tới tham dự Lễ hội kỷ niệm 590...

 • Tái hiện khung cảnh chợ quê tại lễ hội

  Tái hiện khung cảnh chợ quê tại lễ hội

 • Đội hình rước tiến vào trung tâm khai hội

  Đội hình rước tiến vào trung tâm khai hội